ZADANIA OCHRONNE

Zrządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie zadań ochronnych Wielkopolskiego Parku Narodowego na lata 2022 -2023

Zadania ochronne marzec 2022
Zadania ochronne kwiecień 2022
Zadania ochronne maj 2022
Zadania ochronne czerwiec 2022
Zadania ochronne lipiec 2022
Zadania ochronne sierpień 2022
Zadania ochronne wrzesień 2022
Zadania ochronne październik 2022
Zadania ochronne listopad 2022
Zadania ochronne grudzień 2022
Zadania ochronne luty 2023
Zadania ochronne marzec 2023
Zadania ochronne kwiecień 2023
Zadania ochronne maj 2023