AKTUALNOŚCI

OFERTA EDUKACYJNA FERIE 2023

Centrum Edukacji Ekologicznej Wielkopolskiego Parku Narodowego informuje, że w związku ze zbliżającymi się zimowymi feriami szkolnymi uzupełniło ofertę edukacyjną na rok szkolny 2022/23 o nowe zajęcia, które będą realizowane w terminach od 31 stycznia do 26 lutego 2023 r. To zajęcia przeprowadzane w Muzeum Przyrodniczym, salce lekcyjnej oraz w terenie, dla grup liczących od 10 do 25 uczestników.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami oferty w zakładce EDUKACJA. Zainteresowanych Opiekunów grup prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego OFERTA FERIE 2023, udostępnionego w zakładce EDUKACJA/OFERTA EDUKACYJNA/ ZAJĘCIA W ROKU SZKOLNYM 2022/23.

NOWY PODZIAŁ WIELKOPOLSKIEGO PARKU NARODOWEGO NA OBWODY OCHRONNE

Szanowni Państwo
Informujemy że z dniem 27.12.2022 roku nastąpił nowy podział Wielkopolskiego Parku Narodowego na obwody ochronne.

Z połączenia obwodu ochronnego Puszczykowo i Osowa Góra utworzono Obwód Ochronny Morena z siedzibą w Puszczykowie ul. Wysoka 5, telefon 618133443. Leśniczym obwodu ochronnego Morena jest Artur Kopczyński. W związku z połączeniem obwodów ochronnych nastąpiła też zmiana granic na pozostałych obwodach ochronnych co prezentujemy na załączonej poniżej mapie.Po 46 latach pracy w Parku na emeryturę przechodzi leśniczy obwodu ochronnego Puszczykowo Pan Krzysztof Jastrząb. Serdecznie dziękujemy za wieloletnią pracę na rzecz ochrony przyrody.

Zaproszenie do udziału w konkursie jubileuszowym

Uwaga: Zgodnie z Aneksem zmieniającym Regulamin konkursu termin dostarczania prac do siedziby WPN został wydłużony do dnia 17 lutego 2023 roku.

Współrzędne geograficzne dyrekcji parku

Szerokość: 52.26984
Długość: 16.79714