WOLONTARIAT

Na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego od stycznia 2020 r. działa Wolontariat
http://wolontariatwpn.blogspot.com/

Działania wolontariuszy w bardzo znaczącym stopniu pomagają w realizacji zadań i celów związanych z ochroną przyrody Wielkopolskiego Parku Narodowego, a także poprawiają jakość i kondycję środowiska.
Zostać wolontariuszem może zarówno osoba dorosła jak i osoba niepełnoletnia, która wyraża chęć zaangażowania się w tego typu działalność, przeznaczając na to swój wolny czas, a także czuje się odpowiedzialna za powierzone jej zadania.

Działanie w Wolontariacie WPN, to doskonała okazja, by:
○ rozwijać zainteresowania przyrodą;
○ wspierać Park jako instytucję zajmującą się ochroną środowiska;
○ nawiązywać kontakty ze specjalistami w zakresie ochrony przyrody WPN;
○ aktywnie spędzać czas w terenie;
○ integrować  się z osobami o podobnych zainteresowaniach;
○ zdobywać nowe doświadczenia, które mogą być przydatne na drodze rozwoju osobistego i zawodowego.

Co trzeba zrobić, by wstąpić w szeregi Wolontariuszy WPN?
Osoby zainteresowane podjęciem działań w Wolontariacie WPN prosimy o zapoznanie się
z regulaminem i wypełnienie ankiety zgłoszeniowej. Zgłoszenie należy wysłać na adres mailowy sekretariat@wielkopolskipn.pl.

Co dalej?
Po zatwierdzeniu zgłoszenia przez Dyrektora Wielkopolskiego Parku Narodowego,  ankieta zgłoszeniowa zostanie przekazana do koordynatora Wolontariatu WPN, który będzie się
z Państwem kontaktował w sprawie podpisania umowy/porozumienia (osoby niepełnoletnie) oraz przyjęcia w szeregi Wolontariuszy.

Materiały informacyjne dotyczące zasad funkcjonowania Wolontariatu WPN

Umowa
Porozumienie – wolontariusz niepełnoletni
Karta czasu pracy wolontariusza
Zgłoszenie zadania
Aneks do umowy

Informacja dla uczniów wolontariuszy
Uczniowie chcący brać udział w wolontariacie w celu uzyskania zaświadczenia, na podstawie którego otrzymują wpis na świadectwie, powinni zgłosić się do koordynatora wolontariatu. Formalności dopełnia rodzic/opiekun prawny przesyłając zgłoszenie e-mailem na adres: wolontariat@wielkopolskipn.pl.
Warunkiem uzyskania takiego zaświadczenia jest czynny udział w minimum 10 akcjach, pod opieką rodzica/opiekuna prawnego.