WOLONTARIAT

Na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego od stycznia 2020 r. działa Wolontariat.

Działania wolontariuszy w bardzo znaczącym stopniu pomagają w  realizacji zadań i celów związanych z ochroną przyrody Wielkopolskiego Parku Narodowego, a także poprawiają jakość i kondycję środowiska.

Zostać wolontariuszem może każdy, kto chce się zaangażować w tego typu działalność, czuje się odpowiedzialny za powierzone mu zadania i przeznaczy na nie swój wolny czas. Każdy, kto chce dołączyć do grupy wolontariatu, postępuje zgodnie z regulaminem.

http://wolontariatwpn.blogspot.com/

Zostań wolontariuszem WPN

Osoby zainteresowane podjęciem działań w Wolontariacie WPN prosimy o zapoznanie się z regulaminem i wypełnienie ankiety zgłoszeniowej. Zgłoszenie należy wysłać na adres mailowy sekretariat@wielkopolskipn.pl

Uczniowie chcący brać udział w wolontariacie w celu uzyskania zaświadczenia, na podstawie którego otrzymują wpis na świadectwie, powinni zgłosić się ( zgłasza i formalności dopełnia  rodzic/opiekun prawny) do końca września danego roku szkolnego. Warunkiem uzyskania takiego zaświadczenia jest czynny udział w min. 10 akcjach, pod opieką rodzica/opiekuna prawnego.

Ankieta zgłoszeniowa
Karta czasu pracy wolontariusza
Regulamin
Umowa
Zgłoszenie zadania

wolontariat@wielkopolskipn.pl