WFOŚiGW

www.wfosgw.poznan.pl

W 2022 r. WFOŚiGW w Poznaniu wspierał finansowo następujące działania Wielkopolskiego Parku Narodowego:

1. Reintrodukcja popielicy (Glis glis) w Wielkopolskim Parku Narodowym

umowa dotacji nr 10991/U/400/347/2022 z dnia 08.12.2022 r.
koszt całkowity zadania: 54 889,00 zł brutto
dotacja: 43 911,20 zł brutto

2. Uzupełnienie sieci zakrzewień śródpolnych we wsi Trzebaw w Wielkopolskim Parku Narodowym

umowa dotacji nr 10992/U/400/349/2022 z dnia 17.11.2022 r.
koszt całkowity zadania: 68 004,87 zł brutto
dotacja: 40 760,00 zł brutto

3. Zakup materiału zarybieniowego na potrzeby realizacji zadań ochronnych w wodach Wielkopolskiego Parku Narodowego

umowa dotacji nr 10301/U/400/346/2022 z dnia 18.10.2022 r.
koszt całkowity zadania: 28 450,00 zł netto
dotacja: 19 705,00 zł netto

4. Jubileuszowy Rajd Rodzinny po Wielkopolskim Parku Narodowym „Śladami lądolodu”

umowa dotacji nr 10530/U/400/124/2022 z dnia 18.10.2022 r.
koszt całkowity zadania: 16 000,00 zł netto
dotacja: 8 640,00 zł netto

5. Chrząszcz brzmi w trzcinie nie bez przyczyny” – doposażenie sali edukacyjnej wraz z drukiem publikacji oraz stworzenie filmu o chrząszczach na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego

umowa dotacji nr 10825/U/400/122/2022 z dnia 18.10.2022 r.
koszt całkowity zadania: 82 678,05 zł netto
dotacja: 50 220,00 zł netto