OBSZAR OCHRONY ŚCISŁEJCEL OCHRONY
Zalewy Nadwarciańskie
Powierzchnia 5,2 ha
naturalne zbiorowiska roślinne terenów podtapianych podczas wylewów Warty,
Pod Dziadem
Powierzchnia 13,70 ha
zespół kontynentalnego boru mieszanego,
Pojniki
Powierzchnia 13,63 ha
oczko wodne charakteryzujące się wieloletnimi wahaniami poziomu wody,

Wielkopolski Park Narodowy
Jeziory 62-050 Mosina, tel. (0-61) 898 23 00
sekretariat@wielkopolskipn.pl

STRAŻ PARKU

501 409 587 - komendant
507 874 045 - strażnik
strazwpn@wielkopolskipn.pl