OBSZAR OCHRONY ŚCISŁEJCEL OCHRONY
Nadwarciański Bór Sosnowy
Powierzchnia 12,64 ha
zespół suboceanicznego boru świeżego,
Las Mieszany na Morenie
Powierzchnia 13,54 ha
dobrze wykształcony, zbliżony do naturalnego zespół kwaśnej dąbrowy
Jezioro Skrzynka
Powierzchnia powierzchnia: 6,90 ha
flora i fauna jedynego w Parku jeziora skąpożywnego (dystroficznego), znajdującego się w fazie zarastania,

Wielkopolski Park Narodowy
Jeziory 62-050 Mosina, tel. (0-61) 898 23 00
sekretariat@wielkopolskipn.pl

STRAŻ PARKU

501 409 587 - komendant
507 874 045 - strażnik
strazwpn@wielkopolskipn.pl