OBSZAR OCHRONY ŚCISŁEJCEL OCHRONY
Grabina im. prof. A.Wodziczki
Powierzchnia 5,79 ha
najbardziej naturalny zespół leśny Wielkopolskiego Parku Narodowego,
Jezioro Góreckie
Powierzchnia 64,72 ha
krajobraz jeziora rynnowego wraz z florą i fauną związaną ze środowiskiem wodnym,
Jezioro Budzyńskie
Powierzchnia 21,73 ha
proces sukcesji ekologicznej; jezioro znajduje się w fazie postępującego zarastania i wypłycania

Wielkopolski Park Narodowy
Jeziory 62-050 Mosina, tel. (0-61) 898 23 00
sekretariat@wielkopolskipn.pl

STRAŻ PARKU

501 409 587 - komendant
507 874 045 - strażnik
strazwpn@wielkopolskipn.pl