OBSZAR OCHRONY ŚCISŁEJCEL OCHRONY
Świetlista Dąbrowa
Powierzchnia 5,19 ha
zespoły leśne świetlistej dąbrowy oraz kontynentalnego boru mieszanego, porastające wysoczyznę morenową,
Trzcielińskie Bagno
Powierzchnia 38,29 ha
miejsce lęgowe wielu gatunków ptactwa wodnego i błotnego,
Czapliniec
Powierzchnia 4,01 ha
gnieżdżąca się tu niegdyś czapla siwa, obecnie jedynie żerująca,

Wielkopolski Park Narodowy
Jeziory 62-050 Mosina, tel. (0-61) 898 23 00
sekretariat@wielkopolskipn.pl

STRAŻ PARKU

501 409 587 - komendant
509 544 750, 512 303 454 - strażnik
strazwpn@wielkopolskipn.pl