OBSZAR OCHRONY ŚCISŁEJCEL OCHRONY
Jezioro Kociołek
Powierzchnia 8,50 ha
jezioro polodowcowe typu kocioł eworsyjny,
Puszczykowskie Góry
Powierzchnia 9,73 ha
stroma krawędź wysoczyzny morenowej wraz z bogatą florą i fauną,
Sarnie Doły
Powierzchnia 2,84 ha
trzy śródleśne oczka wodne ( Czarny Dół, Gapiak, Żabiak) oraz dwa mszary torfowiskowe tzw. Sarni Dół I.

Wielkopolski Park Narodowy
Jeziory 62-050 Mosina, tel. (0-61) 898 23 00
sekretariat@wielkopolskipn.pl

STRAŻ PARKU

501 409 587 - komendant
509 544 750, 512 303 454 - strażnik
strazwpn@wielkopolskipn.pl