UWAGA!!! MUZEUM PRZYRODNICZE CZYNNE W KAŻDĄ NIEDZIELĘ OD 10 DO 17.

film
jeśli chcesz obejrzeć film o muzeum kliknij w powyższy link
 
Adres Muzeum Przyrodniczego:
62-050 Mosina, Jeziory, tel. (0-61) 89-82-323; e-mail:
muzeum@wielkopolskipn.pl
opłata za wstęp:
bilet normalny - 7 zł/os.
bilet ulgowy - 5 zł/os.
bilet rodzinny - 5 zł/os.
bilet - karta dużej rodziny - 2,5 zł/os.

  MUZEUM JEST CZYNNE:


  W NIEDZIELE:
  - w okresie od 1 marca do 31 października od godz. 10.00 - 17.00
  - w okresie od 1 listopada do końca lutego Muzeum Przyrodnicze czynne tylko dla zorganizowanych grup /minimum 25 osób/ po wcześniejszym zgłoszeniu w Dyrekcji WPN w Jeziorach

  MUZEUM JEST NIECZYNNE:
  - w soboty, dni poświąteczne, 1 I, 6 I, 1 V, 3 V,15 VIII, 1 XI, 11 XI, 24 - 25 XII,  Wielką Sobotę, pierwszy i drugi dzień Wielkanocy oraz Boże Ciało.


  Muzeum Przyrodnicze Wielkopolskiego Parku Narodowego w Jeziorach otwarto w maju 1998 roku. Kontynuuje ono działalność dawnego Muzeum Przyrodniczego w Puszczykowie, które oficjalnie otwarto 4 sierpnia 1952 roku z inicjatywy trzech osób: Antoniego Wiśniewskiego – leśniczego z Puszczykowa, Gustawa Spławy – Neymana – nadleśniczego Nadleśnictwa Ludwikowo oraz inż. Józefa Kostyrki – kierownika Zakładu Bioekologii Instytutu Badawczego Leśnictwa w Warszawie, któremu podlegała m. in. Stacja Bioekologii w Ludwikowie. Pierwszym kustoszem Muzeum Przyrodniczego w Puszczykowie został Jerzy Wiśniewski. Już wówczas Muzeum dysponowało 530 eksponatami ssaków, ptaków, gadów i płazów oraz bogatym księgozbiorem umieszczonym w bibliotece.

   

   

  W pierwszej z nich można zapoznać się z podstawowymi informacjami o Wielkopolskim Parku Narodowym, pomnikach przyrody, ekosystemach oraz zbiorowiskach leśnych WPN. Wszystkie tematy zilustrowano przy pomocy fotografii i plastycznych modeli. W sali tej  przedstawiono także zwierzęta jakie żyły na obszarze obecnego Wielkopolskiego Parku Narodowego, w trwającej ponad milion lat epoce lodowcowej. Na tablicy zobrazowano cztery duże plejstoceńskie ssaki roślinożerne: mamuta, nosorożca włochatego, tura i dzikiego konia, a obok umieszczono szczątki tych zwierząt znalezione na terenie żwirowni w Pradolinie Warciańsko - Odrzańskiej.  Sala druga podzielona została na kilka bloków tematycznych. Zwróćmy uwagę na akwaria znajdujące się po prawej stronie sali. Umieszczono w nich gatunki ryb, które występują w jeziorach Wielkopolskiego Parku Narodowego, m. in.: szczupaki, okonie, węgorze, sandacze i in. po prawej stronie sali znajduje się diorama leśno-wodna, ukazująca przyrodę obszaru ochrony ścisłej "Grabina" w pobliżu Jeziora Góreckiego.
  Sala trzecia poświęcona jest w całości ptakom. W gablotach przedstawiono bogatą kolekcję ptaków związanych z terenami Wielkopolskiego Parku Narodowego w ujęciu systematycznym. Plansze umieszczone na ścianach informują o wędrówkach ptaków w ciągu roku, o rodzajach formacji ptaków w locie oraz o rodzajach stosowanych budek lęgowych.  Sala czwarta poświęcona została owadom. Są tu zarówno owady powodujące niejednokrotnie duże szkody w drzewostanach iglastych i liściastych, owady objęte ochroną gatunkową oraz owady związane ze środowiskiem wodnym. Ukazana została tu także bogata kolekcja motyli. W holu Centrum Edukacji Ekologicznej  przedstawiono mapę oraz krótką informację wraz z fotografiami o wszystkich parkach narodowych w Polsce, a także planszę pt.: "Z historii starań o
  utworzenie Wielkopolskiego Parku Narodowego".
      

  Zwiedzanie Muzeum Przyrodniczego w Jeziorach rozpoczyna się w holu Centrum Edukacji Ekologicznej od zapoznania historii starań o powołanie WPN. Ekspozycja Muzeum Przyrodniczego umieszczona jest w czterech salach.

Wielkopolski Park Narodowy
Jeziory 62-050 Mosina, tel. (0-61) 898 23 00
sekretariat@wielkopolskipn.pl

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

STRAŻ PARKU

501 409 587 - komendant
509 544 750, 512 303 454 - strażnik
strazwpn@wielkopolskipn.pl