Wielkopolski Park Narodowy utworzony został na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 16 kwietnia 1957 roku a jego granice objęły powierzchnię 9600 ha, z czego pod zarządem Parku znalazło się ok. 5100 ha. Dnia 22 października 1996 roku nowe rozporządzenie Rady Ministrów zmienia jego powierzchnię, która wynosi obecnie 7584 ha oraz tworzy wokół Parku strefę ochronną tzw. otulinę, której powierzchnia razem z terenem Parku wynosi 14 840 ha. Z Parku zostają wyłączone tereny miejskie Puszczykowa, Mosiny oraz Stęszewa.

Wkraczając na teren Parku Narodowego pamiętaj o przestrzeganiu regulaminu dla zwiedzających:

 • poruszanie się  na terenie parku narodowego może mieć miejsce tylko wyznaczonymi szlakami turystycznymi  - mapa z aktualnymi szlakami SZLAKI TURYSTYCZNE WPN,
 • ze względu na bezpieczeństwo zwiedzających oraz ochronę przyrody wstęp na szlaki turystyczne Wielkopolskiego Parku Narodowego możliwy jest wyłącznie od świtu do zmierzchu,
 • nie biwakuj poza wyznaczonymi polami namiotowymi,
 • stosuj się do wszelkich wskazówek pracowników Wielkopolskiego Parku Narodowego oraz Straży Parku.

 

Na terenie Parku zabrania się (na podstawie art. 15 ustawy o ochronie przyrody Dziennik Ustaw rok 2018 poz. 1614:

 • polowania, wędkowania, chwytania, płoszenia i zabijania dziko żyjących zwierząt, zbierania poroży zwierzyny płowej, niszczenia nor i legowisk zwierzęcych, gniazd ptasich i wybierania jaj, 
 • pozyskiwania, niszczenia lub uszkadzania drzew i innych roślin,
 • wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub innych nieczystości,
 • wydobywania skał, minerałów i torfu,
 • niszczenia gleby,
 • palenia ognisk poza miejscami do tego wyznaczonymi,
 • prowadzenia działalności handlowej poza miejscami do tego wyznaczonymi,
 • zbioru dziko rosnących roślin albo ich części, w szczególności owoców i grzybów,
 • ruchu pojazdów poza drogami do tego wyznaczonymi,
 • umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków nie związanych z ochroną przyrody, z ochroną porządku i bezpieczeństwa, z wyjątkiem znaków drogowych i innych znaków związanych z zakłócania ciszy,
 • używania lotni i motolotni, używania dronów, używania łodzi motorowych, kajaków, pływania, żeglowania, uprawiania sportów wodnych i motorowych bez zgody Dyrektora Parku,
 • puszczania psów luzem,
 • poruszania się poza wyznaczonymi szlakami, wstępu nocą na obszar Parku rozumiany jako grunt znajdujący się w wieczystym użytkowaniu WPN (bez uzyskania zgody Dyrektora Parku).

Dyrektor Wielkopolskiego Parku Narodowego

WIELKOPOLSKI PARK NARODOWY
JEZIORY, 62-050 MOSINA, tel. (0-61) 89 82 300 tel./fax 89 82 301

Wielkopolski Park Narodowy
Jeziory 62-050 Mosina, tel. (0-61) 898 23 00
sekretariat@wielkopolskipn.pl

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

STRAŻ PARKU

501 409 587 - komendant
509 544 750, 507 874 045, 512 303 454 - strażnik
strazwpn@wielkopolskipn.pl