CENNIK USŁUG

Cennik usług obowiązujących w Wielkopolskim Parku Narodowym zgodnie z
Zarządzeniem nr 19/2022 Dyrektora WPN z dnia 13.10.2022 r. w sprawie wprowadzenia opłat za usługi edukacyjne i turystyczne oraz Aneksem nr 1 z dnia 16.11.2022 r. do niniejszego zarządzenia.