OFERTA EDUKACYJNA FERIE 2023

Centrum Edukacji Ekologicznej Wielkopolskiego Parku Narodowego informuje, że w związku ze zbliżającymi się zimowymi feriami szkolnymi uzupełniło ofertę edukacyjną na rok szkolny 2022/23 o nowe zajęcia, które będą realizowane w terminach od 31 stycznia do 26 lutego 2023 r. To zajęcia przeprowadzane w Muzeum Przyrodniczym, salce lekcyjnej oraz w terenie, dla grup liczących od 10 do 25 uczestników.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami oferty w zakładce EDUKACJA. Zainteresowanych Opiekunów grup prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego OFERTA FERIE 2023, udostępnionego w zakładce EDUKACJA/OFERTA EDUKACYJNA/ ZAJĘCIA W ROKU SZKOLNYM 2022/23.

NOWY PODZIAŁ WIELKOPOLSKIEGO PARKU NARODOWEGO NA OBWODY OCHRONNE

Szanowni Państwo,
informujemy że z dniem 27.12.2022 roku nastąpił nowy podział Wielkopolskiego Parku Narodowego na obwody ochronne.
Z połączenia obwodu ochronnego Puszczykowo i Osowa Góra utworzono Obwód Ochronny Morena z siedzibą w Puszczykowie ul. Wysoka 5, telefon 61 8 133 443. Leśniczym obwodu ochronnego Morena jest Artur Kopczyński. W związku z połączeniem obwodów ochronnych nastąpiła też zmiana granic na pozostałych obwodach ochronnych, co prezentujemy na załączonej poniżej mapie.

Po 46 latach pracy w Parku na emeryturę przechodzi leśniczy obwodu ochronnego Puszczykowo Pan Krzysztof Jastrząb. Serdecznie dziękujemy za wieloletnią pracę na rzecz ochrony przyrody.

Pierwszy numer Kwartalnika Głos Puszczyka WPN już dostępny

Wielkopolski Park Narodowy to bogactwo flory i fauny. To kraina form polodowcowych i wyjątkowych krajobrazów, których piękno i wyjątkowość chcemy Wam przybliżyć. Dzięki współpracy Gminy Mosina i WPN powstało pismo – kwartalnik, który pozwoli Wam poznać fascynujący świat Wielkopolskiego Parku Narodowego. Premierowy, jesienny numer „Kwartalnika Głos Puszczyka WPN” jest już dostępny na stronie Parku i Gminy Mosina.

W tym numerze m.in. Puszczyk – Ptak symbol, rozmowa z dyrektorem Parku, historia Stacji Ekologicznej, Wolontariat WPN, turystyka – Szlak Św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, gry edukacyjne dla najmłodszych, okiem ornitologa – o żurawiach w WPN, recenzje, konkursy.

Czytajcie bezpłatnie na urządzeniach elektronicznych.
Zaczytajcie się w przyrodzie!

Kwartalnik w wersji elektronicznej

Kwartalnik w wersji PDF

Regulamin konkursu ornitologicznego

Aneks do Regulaminu konkursu ornitologicznego

Współpraca z lokalnymi producentami

Jesteś lokalnym producentem artykułów spożywczych, twórcą rękodzieła ludowego, producentem innych lokalnych produktów z regionu Wielkopolskiego Parku Narodowego ? Zapraszamy do kontaktu i nawiązania współpracy z WPN, szczegóły pod adresem e-mail: udostepnianie@wielkopolskipn.pl