współrzędne budynku Dyrekcji WPN
                           szerokość: 52.26984   długość: 16.79714

 

       

Szanowni Państwo

Od 3 kwietnia 2020 roku Wielkopolski Park Narodowy zostaje zamknięty do odwołania. WPN nie jest udostępniany w celach edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, sportowych, filmowania i fotografowania, a także w celach zarobkowych.

zarządzenie Dyrektora WPN w sprawie czasowego ograniczenia wstępu do Parku - do pobrania

 


Tymczasowy zakaz wstępu do lasów i parków narodowych.

         W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo, w związku ze stanem epidemii oraz dyspozycją Premiera RP, od 3 kwietnia do 11 kwietnia br. włącznie, Lasy Państwowe wprowadzają tymczasowy zakaz wstępu do lasu, a parki narodowe pozostają zamknięte.

        Niestety ostatnie dni pokazują, że mimo próśb i apeli, wciąż dużo osób wykorzystuje czas odizolowania na pikniki i towarzyskie spotkania,
między innymi na terenach zarządzanych przez Lasy Państwowe. Dlatego na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych i w związku z § 17 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych oraz dyrektorzy parków narodowych polecili wprowadzić okresowy zakaz wstępu - do 11 kwietnia br. włącznie. Straż Leśna i Straż Parku Narodowego będą egzekwowały przestrzeganie tego zakazu. W czasach epidemii jedynie solidarne i odpowiedzialne zachowanie daje nadzieję na jej skrócenie i na szybki powrót do normalnego funkcjonowania.  Prosimy o poważnie potraktowanie zakazów, w trosce o nas wszystkich. Ludzkie życie i zdrowie jest wartością nadrzędną. Możemy je ochronić jedynie poprzez wspólne poddanie się koniecznym i tymczasowym ograniczeniom.

 
           

AKTUALNA POGODA w WPN


Wielkopolski Park Narodowy
Jeziory 62-050 Mosina, tel. (0-61) 898 23 00
sekretariat@wielkopolskipn.pl

STRAŻ PARKU
509 544 750 - strażnik
501 409 587 - komendant
507 874 045 - strażnik
strazwpn@wielkopolskipn.pl